bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Nazwa placówki:
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

Ustalona nazwa przedszkola ustalona jest w pełnym brzmieniu:

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
ul. Topolowa 9
ul. Kolejowa 8

Adres Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy  w Łazach
42-450 Łazy ul. Topolowa 9
Przedszkole mieści się w dwóch budynkach:
na ul. Topolowej 9
na ul. Kolejowej 8

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Łazy.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Sosnowcu

Uchwała nr XIX/156/05
Rady Miejskiej Łaz z dnia 27 maja 2004r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy.



Opublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 23.09.2015
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 23.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 696