bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

Sekretariat przedszkola przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
Korespondencje można dostarczać osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków obowiązująca w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach.
Sprawy dzieci i rodziców prosimy zgłaszać w dniach pracy sekretariatu przedszkola w godzinach od 8.00 do 14.00.Opublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 23.09.2015
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 23.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 446